Externí zpracování účetnictví a mezd

Naším posláním je přebrat veškeré vaše povinnosti související s účetní, daňovou a mzdovou problematikou.

Pomůžeme vám co nejefektivněji nastavit toky dokladů tak, abyste vždy věděli, co se ve firmě opravdu děje. Zbavíme vás práce, která není obsahem vašeho podnikání, ale vyplývá z povinností vůči státní správě, případně vůči vašim zaměstnancům, a uvolníme vám tak ruce, abyste se mohli věnovat jen těm činnostem, v nichž podnikáte.

Jak to uděláme?

Pomocí služeb na několika úrovních, kdy každá další obsahuje i relevantní položky všech předcházejících.

  1. Sestavení všech typů daňových přiznání včetně komunikace s finančním úřadem.
  2. Vytvoření Přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.
  3. Jednorázové zpracování daňové evidence pro drobné podnikatele – neplátce DPH s možností odkladu odevzdání přiznání a úhrady daně z konce března na konec června.
  4. Pravidelné zpracování účetnictví či daňové evidence včetně mzdové agendy v plném či dohodnutém rozsahu, zcela externě nebo přímo u vás ve firmě. Kvartální či měsíční uzávěrky.
  5. Možnost „záskoku“ při nepřítomnosti osoby zpracovávající ve firmě účetnictví či mzdovou agendu (dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená).
  6. Pro vedení účetnictví používáme software Money, pro mzdy pak produkt Perm firmy Kvasar. Pokud vaše firma používá jiný software, je pravděpodobné, že jsme s ním již u některého z našich zákazníků pracovali nebo pracujeme.

Výhody pro vás?

Jako další bonus nabízíme rozsáhlé zkušenosti se získáváním i administrováním grantů a projektů na národní, příhraniční i evropské úrovni, případně doplňkové služby typu DTP, tvorba webů či organizace a zajištění účasti na oborových veletrzích a konferencích.

 

Zaujalo vás něco z naší nabídky? Neváhejte si domluvit nezávaznou schůzku a společně vymyslíme model, který vám bude nejlépe vyhovovat.