Nejsme velký korporát, ani „one man show“

Jsme zkušená rodinná firma, která umí vyslyšet Vaše individuální potřeby.

Externí zpracování účetnictví a mezd

Naším posláním je přebrat veškeré vaše povinnosti související s účetní, daňovou a mzdovou problematikou.

Další služby pro jednotlivce i firmy

Pomoc s množstvím jedno­rázových akcí typu odevzdání nejrůznějších daňových při­znání, založení firmy či komu­nikace s úřady při nestan­dardních životních situacích.

Vydavatelství

Zajišťujeme sazbu a tisk malonákladových publikací a od kompletního zpracování textu až po samotnou sazbu a tisk.

Teambuildingové akce

Netradiční teambuildingové akce pro firmy, školní třídy, oddíly či pro skupiny přátel.

Kdo jsme?

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí. V účetních službách pracujeme již od roku 1991. V roce 2005 jsme své aktivity, do té doby provozované na základě živnostenských oprávnění, sjednotili pod hlavičkou společnosti V. U. G., spol. s r. o. Zkratka znamenající Vydavatelství, účetnictví, grafika popisuje obsah naší tehdejší práce. K účetnictví, které bylo základním pilířem firmy, přibyla ještě kreativní složka v rámci DTP činnosti. Jirka zajišťoval sazbu mnoha publikací, vydávali jsme jednorázové tiskoviny typu katalogů, sborníků atd. Jsme pyšní na to, že jsme se podíleli na prvním vydání knihy Dagmar Zezulové Domov je místo, odkud tě nevyhodí věnované problematice pěstounské péče.

V roce 2007 se jedna část rodinného tandemu – Blanka – z práce ve firmě z větší části vyvázala a 8 let se naplno věnovala popularizaci vědy pod hlavičkou Univerzity Palackého. Zkušenosti z této oblasti završené realizací projektu Pevnost poznání (jehož výstupem je oprava historické památky velkého dělostřeleckého skladu olomoucké Korunní pevnosti a její přeměna v science centrum naplněné interaktivními exponáty) a spoluzaložením neziskové organizace Věda a technika na dosah, z. ú., jsou nyní zúročovány rozšířením aktivit na „domácí půdě“ a v současné době tvoří třetí pilíř činnosti firmy.

Abychom pojem „rodinná firma“ naplnili co nejlépe, pokusili jsme se i u svých dětí vzbudit zájem o naši činnost. Dvě již dospělé s námi úzce spolupracují, nejmladší, šestnáctiletý, si práci zatím zkouší formou dobrovolnictví v neziskovce a je prvním testerem a konzumentem produktů připravených pro jeho věkovou kategorii. V průběhu let se naše firemní rodina rozrostla o další lidi, bez kterých si práci neumíme představit. Možná proto, že třináctka je naše šťastné číslo, se nám na seznam nejbližších spolupracovníků dostalo 13 jmen. Protože původní název už nedokáže obsáhnout celou šíři naší činnosti, protože chceme skutečně naplnit význam slov rodinná firma a nestydíme se za to, co a jak děláme, nebojíme se jít s kůží na trh pod svým jménem.

Doufáme, že značka krausovi13 bude i pro vás zárukou kvality a profesionality.